מספק גמישות מוחלטת במונחים של מפרט המיטה לסביבות תלות גבוהות, ויכול להיות מוגדר

כדי לענות על צרכי בית חולים פרטיים

 

 

INNOV8 6000

Product Description

The Innov8 6000 provides total flexibility in terms of bed specification for high dependency environments, and can be configured to meet individual hospital needs. Designed around key principles including ease of use, world class infection control and performance, Independence Innov8 beds are reliable and easy to maintain, incorporating superb ergonomics in terms of both manual handling and user comfort.

High dependency bed featuring split side rails, X-ray backrest and oxygen cylinder carrier

Very easy to manoeuvre and work with, reducing back or handling problems

Easy to clean and decontaminate, incorporates BioCote® antibacterial agents for infection control

Solid bed panels for maximum infection control and ease of cleaning, incorporating ridges for breathability (IP54 standard ingress protection)

Modular and easy to maintain,